วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์

ประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์
  • ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1. ใช้ในการพิมพิ์เอกสารต่างๆ
  2. ใช้ในการเรียนการสอน
  3. ใช้ในการค้นหาข้อมูล
  4. ได้รู้สิ่งที่อยากรู้
  5. ทันสมัย
  • โทษของคอมพิวเตอร์
  1. ทำให้สายตาเสีย
  2. เปลืองไฟและเสียค่าไฟ
  3. เวลาเล่นไปนานๆทำให้ปวดเมื่อยไปตามร่างกาย
  4. ทำให้เสียอนาคตถ้าใช้ไปทางที่ผิดๆ
  5. ทำให้เราเปลืองเงิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น